"Konservatorns arbete är det mest otacksamma man kan tänka sig.

I bästa fall varken syns eller märks han. Om han tillför något ur egen fatabur hamnar han i förfalskarnas tvivelaktiga sällskap och om han gör ett dåligt arbete räknas han till de tvivelaktiga konstförstörarnas skara . Hans mästerskap förblir dolt medan hans otillräcklighet träder i dagen.  Bedömningen av konservatorernas arbete ännu mera godtycklig än när det gäller konstverk – och det vill inte säga litet."


- Max Friedländer (1867-1958)